Dziubiele | Agrofortis

Agrofortis-solo-ciemnazielen-kopia3-1.png

Jak uzyskać warunki zabudowy na działce rolnej?

Uzyskanie warunków zabudowy automatycznie zwiększa zarobek naszej nieruchomości oraz podbija jej atrakcyjność
Warunki zabudowy są potrzebne w momencie, gdy działka nie jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a są chęci na budowę bądź podział działki na mniejsze części. Taką decyzje podejmuje wójt, burmistrz bądź prezydent miasta po złożeniu wniosku do urzędu miasta, gminy lub innego miejsca właściwego dla lokalizacji, w której znajduje się działka. 
Należy spełnić warunki które są konieczne do uzyskania decyzji. Co najmniej jedna działka sąsiednia musi być zabudowana, aby można było określić wymagania dla nowej zabudowy. Jest to tak zwana zasada dobrego sąsiedztwa. Trzeba mieć niezablokowany, czysty dostęp do normalnie funkcjonującej drogi publicznej. 
Następnym warunkiem jest fakt istnienia lub zamiar powstania w przyszłości sieci uzbrojenia terenu, która będzie wystarczająca dla inwestycji, którą będziemy wykonywać.
W sytuacji, gdy chcemy uzyskać decyzje na gruncie rolnym klasy IV-VI, zgoda nie będzie potrzebna na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych do celów z tym niezwiązanych. W innym przypadku w pierwszej kolejności trzeba uzyskać zgodę. Jeżeli wniosek otrzyma pozytywną decyzje, powinno się go dostać w ciągu 60 dni od złożenia go. Jeżeli jednak pojawi się odmowa, można złożyć wniosek jeszcze raz po zmodyfikowaniu swoich złożeń lub odwołać się od decyzji. Jednak otrzymując pozytywną decyzje, nie pozostaje nic innego jak brać się do realizowania planu jaki się ma na swoją nieruchomość.