Dziubiele | Agrofortis

Agrofortis-solo-ciemnazielen-kopia3-1.png

Procedura nabycia ziemi rolnej w Polsce

Nabycie ziemi rolnej w Polsce, nie będąc rolnikiem, może spotkać się z wieloma trudnościami. W 2016 wprowadzono nowelizację ograniczającą nabycie tego typu ziem, szczególnie dla osób, które nie są rolnikami.  
Działki do 0,3 hektara jest w stanie zakupić każdy, niezależnie od tego, czy jest rolnikiem, czy nie. Nie jest również narzucane przeznaczenie ziemi po jej nabyciu.
Działki powyżej 0,3 hektara, ale mniejsze niż 1 hektar, mogą zostać zakupione przez osoby fizyczne, niebędące rolnikami. Należy jednak pamiętać, iż prawo pierwokupu należy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 
Działki powyżej 1 hektara mogą zostać zakupione przez osobę niebędącą rolnikiem. Wtedy jednak wymagana jest zgoda Dyrektora Generalnego KOWR, dodatkowo KOWR musi zrezygnować z prawa do pierwokupu. Kupujący natomiast jest zobowiązany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego przez okres 5 lat na zakupionych gruntach. Musi również od co najmniej 5 lat być zameldowanym (na pobyt stały) w gminie, w której znajdują się grunty rolne, a także jest zobowiązany zdobyć kwalifikacje rolnicze.