Dziubiele | Agrofortis

Agrofortis-solo-ciemnazielen-kopia3-1.png

Inwestycje Warmii i Mazur

Inwestycje w warmińsko-mazurskim dotyczą przede wszystkim tworzenia sieci centrów obsługi inwestorów w regionie Polski Wschodniej.
Inwestycje budowlane, które powstają w regionie, mają na celu lokowanie potencjału gospodarczego i przemysłowego na terenie województwa.
 
Potencjał i atuty inwestycyjne Warmii i Mazur doceniło już wiele znanych na całym świecie marek.
Przykładami są między innymi takie firmy jak Zalando Group, Ikea, Michelin, Siemens, a firm zainteresowanych zainwestowaniem w regionie wciąż przybywa.
Warto także wspomnieć, że w naszym regionie obecne są już firmy ze wszystkich kontynentów.
 
Województwo warmińsko-mazurskie zmodernizuje i zbuduje ponad 270km dróg lokalnych. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla tego województwa przeznaczono dofinansowanie w wysokości ponad 178 mln zł., w tym na zadania powiatowe i gminne. Na terenie województwa planowana jest realizacja pięciu obwodnic o szacowanej wartości prawie 1,7 mln zł. 
 
Atuty województwa wykorzystujemy w rozwoju regionu, zwłaszcza na obszarach funkcjonalnych trzech inteligentnych specjalizacji, stanowiących fundament marki regionu, zidentyfikowanych i wskazanych w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030.
 
Wyszczególniono tam następujące obszary funkcjonalne w tzw. inteligentnych specjalizacjach:
  • ekonomia wody

  • żywność wysokiej jakości

  • drewno i meblarstwo

Strategiczną specjalizacją regionu jest również IT.
Obecnie trwają prace nad wdrożeniem kolejnej specjalizacji pn. Turystyka medyczna.