Dziubiele | Agrofortis

Agrofortis-solo-ciemnazielen-kopia3-1.png

Zalety inwestowania w nieruchomości gruntowe

Właściwość funkcjonalna
> nieruchomość może stanowić zabezpieczenie majątku rodziny 
 
Niski poziom ryzyka inwestycyjnego
> na przestrzeni lat nieruchomości gruntowe charakteryzują się stabilnym wzrostem
 
Lokata kapitału
> potencjalnie wyższy zysk aniżeli wynikający z inwestycji w lokaty długoterminowe
 
Niskie ryzyko utraty kapitału
> ziemia stanowi trwałe aktywo, którego nikt nam nie zabierze, nie zniszczy
 
Możliwość uzyskania dochodu pasywnego
> dodatkowy dochód z najmu lub dzierżawy nieruchomości 
 
Wzrost wartości
> realna perspektywa wzrostu wartości nieruchomości w czasie, wynikająca z ograniczonej podaży
 
Zabezpieczenie kapitału
> dzięki fizycznemu istnieniu nieruchomości o wysokiej wartości i stale rosnącym popycie na nie
 
Koszty utrzymania

> jedynym kosztem, który musimy ponosić, to podatek od nieruchomości, grunty rolne są obłożone najniższymi podatkami

Bezpieczeństwo transakcji
> ziemia zabezpieczona jest prawem własności, potwierdzonym aktem materialnym