Dziubiele | Agrofortis

Agrofortis-solo-ciemnazielen-kopia3-1.png

Warmia i Mazury - inwestycyjny handicap

Województwo warmińsko-mazurskie niewątpliwie należy do jednych z najbardziej atrakcyjnych, pod względem turystyki, regionów Polski, stanowiąc tym samym interesujące miejsce dla inwestorów.

Obecnie, do wiodących dziedzin gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego, można zaliczyć turystykę, produkcję zdrowej żywności, przemysł drzewny, produkcję maszyn i urządzeń, gdzie stosuje się czyste technologie przemysłowe i korzysta z odnawialnych źródeł energii, proekologiczną gospodarkę leśną, produkcję jachtów oraz ekoturystykę.

Rosnąca świadomość społeczna oraz zasada odpowiedzialnego biznesu zaczyna na Mazurach odgrywać coraz większą rolę. Rośnie liczba lokalnych przedsiębiorstw, które świadomie realizują strategię zrównoważonego rozwoju, dążąc do zwiększenia przychodów z jednoczesnym zachowaniem użyteczności społecznej oraz ekologicznej.

Warmia i Mazury mają znaczący potencjał do tworzenia kadr dla innowacyjnej gospodarki. Region dysponuje doskonałą kadrą kilku tysięcy naukowców,
zaś na samym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim pracuje ok. 2 tysięcy nauczycieli akademickich. Tym samym uniwersytet jest jednym z największych pracodawców w regionie. Z roku na rok inwestycje poniesione w województwie na infrastrukturę naukowo-badawczą są coraz wyższe.

Ostatnie lata przyniosły Warmii i Mazurom znaczące sukcesy związane z inwestycją w dziedzinie badań i rozwoju, których celem jest istotny rozwój zaplecza naukowo-badawczego i zdobycie pozycji ośrodka na poziomie europejskim i światowym.