Dziubiele | Agrofortis

Agrofortis-solo-ciemnazielen-kopia3-1.png

Puszcza Napiwodzko-Ramucka - cud natury

Puszcza Napiwodzko-Ramucka – kompleks leśny o powierzchni 117 319,9 hektarów, położony w województwie warmińsko-mazurskim, pomiędzy Olsztynem, Olsztynkiem, Nidzicą, Szczytnem i Pasymiem.
 
Krajobraz puszczy uformowany został kilkanaście tysięcy lat temu podczas ostatniego zlodowacenia! 
Obszar ten leży na podłożu morenowym sandrowym. Rzeźba tego terenu jest bardzo urozmaicona, polodowcowe zagłębienia wypełniają jeziora, a doliny kształtowane są przez kilka niewielkich rzek.
 
Lasy zajmują około 75% powierzchni obszaru, wśród zbiorowisk leśnych dominują bory sosnowe oraz sosnowo-świerkowe. Ze względu na duże zróżnicowanie siedlisk, na terenie puszczy występuje szeroka lista rzadkich i chronionych roślin, między innymi największe w Polsce skupisko tajęży.
To gatunek storczyka, występujący tylko w bardzo czystym środowisku.
 
Lasy puszczy, według ekologa z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, posiadają nie tylko walory przyrodnicze, ale także uzdrowiskowe.
W Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej występuje co najmniej 200 gatunków ptaków! 
Ze względu na to, że jest ostoją ptaków o randze europejskiej, została objęta obszarem Natura 2000.
Wśród ssaków można tu spotkać łosie, jelenie szlachetne, sarny, dziki, jenoty i wilki. 
 
Puszcza objęta jest Obszarem Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, ponadto znajduje się tu 11 rezerwatów przyrody.