Dziubiele | Agrofortis

Agrofortis-solo-ciemnazielen-kopia3-1.png

Podstawowe zalety programu Agrofortis

1. Dzięki programowi Agrofortis można budować swój osobisty majątek w formie majątku trwałego jakim są niezabudowane grunty rolne, przyczynia
się to do zwiększonego poczucia bezpieczeństwa, ochrony własnych pieniędzy i kreowania realnego majątku.

2. W ofercie programowej znajdują się starannie wyselekcjonowane nieruchomości położone w atrakcyjnych lokalizacjach, co zwiększa szanse na solidny wzrost wartości w ciągu najbliższych lat. Warto dodać że tereny Warmii i Mazur są szczególne ze względu na swój potencjał i obecne oczekiwania rynku
co do nieruchomości ziemskich.
 
Dużego znaczenia nabrały walory przyrodnicze, czyste powietrze oraz bliskość jezior i atrakcji turystycznych. W ocenie specjalistów w najbliższych latach coraz więcej klientów będzie poszukiwać właśnie takich parametrów przy wyborze nieruchomości mającej stanowić nie tylko bezpieczną przystań dla pieniędzy ale również oferować coś ponadto. 
 
3. Agrofortis to również niespotykana na rynku dźwignia finansowa pozwalająca praktycznie każdemu na znalezienie się na lukratywnym rynku nieruchomości. 
Program oferuje możliwość kupna nieruchomości w systemie ratalnym, bez udziału jakiejkolwiek instytucji finansowej, gdzie zapis o ratalnej formie spłaty nieruchomości jest integralną częścią umowy zakupu. 
 
4. W Agrofortis zadbaliśmy również o bezpieczeństwo klientów oferując im możliwość nabywania nieruchomości z pełnym Aktem Własności co stanowi najlepsze
z możliwych zabezpieczeń na rynku. 
 
5. W Agrofortis już po podpisaniu Umowy przedwstępnej i jej opłaceniu zgodnie z wybraną opcją pozwalamy klientom na natychmiastowe korzystanie
z nieruchomości co samo w sobie jest sytuacją bez precedensu na polskim rynku.