Dziubiele | Agrofortis

Agrofortis-solo-ciemnazielen-kopia3-1.png

Odrolnienie działki


Kluczowa tutaj jest klasa ziemi. Określa się ją cyframi rzymskimi od I do VI.
Im niższa cyfra, tym lepszej jakości gleba. 
 
Grunty klas od IV do VI są słabsze jakościowo, w ich przypadku wyłączenie z produkcji rolnej często bywa jedynie formalnością. Te ziemie nie są objęte ochroną, jak w przypadku ziemi klas wyższych. 
 
Znacznie łatwiej jest odrolnić ziemię klas IV-VI, które dla rolnictwa są mniej przydatne. Wystarczy tylko zezwolenie z gminy.
Odrolnić można ziemię, która podlega planowi zagospodarowania przestrzennego, a decyzję o warunkach zabudowy wydaje prezydent miasta, burmistrz
lub wójt.
 

WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI ROLNEJ 

Po odrolnieniu gruntu, należy wyłączyć działkę z produkcji rolnej. Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wymaga wydania decyzji zezwalających na takie wyłączenie.
 
Wniosek o wyłączenie z produkcji użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego jest wiążący, a decyzja ma charakter deklaracyjny. Nie można zatem otrzymać decyzji odmownej.
Z kolei użytki rolne IV, IVa, IVb, V i VI wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, w ogóle takiego wyłączenia nie wymagają.