Dziubiele | Agrofortis

Agrofortis-solo-ciemnazielen-kopia3-1.png

Czy warto inwestować w ziemię?

INWESTYCJA W GRUNTY

Kupno gruntów jest jedną z najbezpieczniejszych form lokowania kapitału. Ziemia to dobro ograniczone. Liczebność populacji na naszej planecie stale rośnie, dlatego popyt na ziemię także stale rośnie. Jak łatwo się domyślić, wraz ze wzrostem popytu rośnie i cena za ziemię.

Głównym czynnikiem wzrostu wartości inwestycji w gruntu rolne jest upływ czasu. Specjaliści przewidują, że na przestrzeni następnych 15-20 lat ceny gruntów rolnych mogą wzrosnąć o 1000%.

ZALETY INWESTYCJI W GRUNTY ROLNE

  •  ziemia rolna jest najbardziej pierwotną formą nieruchomości, z tego względu jest tańsza niż działki budowlane

  •  grunty rolne są obłożone najniższymi podatkami

  •  średnia roczna stopa zwrotu inwestycji w grunty rolne może wynosić od 20% do 30% (dane GUS)

  •  z czasem można zmienić przeznaczenie nieruchomości rolnej i tym samym uzyskać skokowy wzrost wartości

  •  niewielkim nakładem kosztów, możemy podnieść wartość działki poprzez jej uzbrojenie czy zadbanie o estetykę terenu